• Munia ma talent

  Munia ma talent<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Mateo, Bepasi 25, Mwemba 14 natena 30<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  <o:p> </o:p>

  14. Je nde biana moto mô nu ta ñala o londo, na mo a bele bautu bao, a bake babo bema bao;<o:p></o:p>

  15.A bola mô talent itanu, nune iba, nune pe po, moto te kaponda ngud’ao, na mo ala.<o:p></o:p>

  16. Na dibokimene nu nu kusi talent itanu ala, ongwane mo, na mo a kusa musen° talent ipepe itanu.<o:p></o:p>

  17.  Nikamene nu nu kusi iba,  atombwan pe talent ipepe iba.<o:p></o:p>

  18. Nde nu nu kusi po, alo nde, a pùla miñangadu, a wuta moni mwa sango.<o:p></o:p>

  19.Nde etum’a ponda o mbusa nika, na sango’a ba bautu a po, o pulane babo bolangi.<o:p></o:p>

  20. Na nu nu kusi talent itanu a po, a wana talent ipepe itanu mo na : A sango, o ta o bake mba talent itanu, ombwa, na tombwan talent ipepe itanu.<o:p></o:p>

  21. Na sango a kwalane mo na : Nik’e doli, a mūt’a bwam na jemea, o ta jemea oñola ngus’a mambo, na ma tese oa o moñ’a mambo ma jita, ingea o muñenge ma songo.<o:p></o:p>

  22. N anune nu kusi talent iba a po, mo na : A sango, o bake mba talent iba, ombwa, na tombwan talent ipepe iba.<o:p></o:p>

  23. Na sango  kwalane mo na : Nik’e doli, a mūt’a bwam na jemea, o ta jemea oñola ngus’a mambo, na ma tese oa o moñ’a mambo ma jita, ingea o muñenge ma songo.<o:p></o:p>

  24. Na nune nu kusi talent po pe a po, mo na : A sango na bi nà we nde mot’a bwambi; o mumbwa o wuma o si saino, o makotele o wuma o si myaseleno.<o:p></o:p>

  25. Nik nde na bono bongo, nalono, na mba na wuta talent’ango o miñangad; ombwa, yom’ango mene yen !<o:p></o:p>

  26. Nde sango alabe mo na : A mūt’a bobe na bwala, o ta o bia na na mumbwa o wuma na si saino, na makotele pe o wuma na si myaseleno e ?<o:p></o:p>

  27. O ta so wangamen bola bongwedi moni mam, nd eo wa lam na wusa kusa musen°.<o:p></o:p>

  28. Biéno nongone so mo ni talent, lo bole mo nu nu ben dom la talent.<o:p></o:p>

  29. Ebanja to nja nu ben e mende bolabe mo, nde a bene njoasoa; nde nu nu si bèn ba mende nongone mo na ye momene a benno.<o:p></o:p>

  30. Nde biño pimba ni tet’a mūtu o mwititi wone; o ten nde mbembe na da la masonga ba mendeno be.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  (Male ma peña, dipapa : 821).<o:p></o:p>

  « Ñai na ñai a momèlèKwed'a Yuda »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :