• Tag Njambè

    Résultats pour la recherche du tag Njambè :
  • ...s e . 3. J e ki dituru : Mubukedi. Muk o medi. 4. J e ki la njamb’a in o n o : Loba la bwindea (Njambé = Ńambe) 5. Edib e dib e : A madibea bap e p e midumbu; m e s e o mapulan o , edib e dib e e mabola wa m o . 6. In o n o = Ńamb’a dibenga : Loba nu beng e nat e n’o bwindea....

    Lire la suite...