• Masoma

   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

  MASOMA<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

                                             <object%20width=" height="166" 200?>

  " target=_new>

   

  Oñola min miña mese mese<o:p></o:p>

  Mba n'ibaneno oa ha<o:p></o:p>

  Biana o m'ala so dimbea<o:p></o:p>

  Na puli nde timbisele oa, masoma e !<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Oñola mudumbu mongo mwa lo o<o:p></o:p>

  Na bolino na mu tee misea e<o:p></o:p>

  Oñola min miña mese mese<o:p></o:p>

  Na puli nde timbisele oa, masoma e !<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Kasane mba ben byala<o:p></o:p>

  Oñola ndol'asu<o:p></o:p>

  Mba pe na si ma wele pon dimbea oa<o:p></o:p>

  A ndol'am<o:p></o:p>

  Obi...<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Oñola mulema mongo mwa pii<o:p></o:p>

  Na tano na tondo, na tondo e<o:p></o:p>

  Oñola mulema mongo mwa pii<o:p></o:p>

  Na takiseno o miña ma ndutu e<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Misodi ma wea o ñamseno<o:p></o:p>

  Ponda na kwedino diboa dindene<o:p></o:p>

  Oñola min miña mese mese<o:p></o:p>

  Na puli nde timbisele oa, masoma e !<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Refrain<o:p></o:p>

  O s'engane mba tobotobo <o:p></o:p>

  (Hi hi, Mbale pon) longe le nde diwo<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  O si nenge mapita o moñ'ami e <o:p></o:p>

  (Son son) Abea mba dube longo<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na puli nde bukate e <o:p></o:p>

  Langwea oa na mba na som<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   Na puli pon nde bukate e <o:p></o:p>

  Langwea oa na mba na som<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  O boli mba ngiñ'a mulema e<o:p></o:p>

  Wembe mba o ponda ndutu e<o:p></o:p>

  Na bi e<o:p></o:p>

  Mba pe na som<o:p></o:p>

  Di be nde eyal'ewo biso baba<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Oñola mulema mongo mwa pii<o:p></o:p>

  Na tano na tondo, na tondo e<o:p></o:p>

  Oñola mulema mongo mwa pii<o:p></o:p>

  Na takiseno o miña ma ndutu e<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Misodi ma wea o ñamseno<o:p></o:p>

  Ponda na kwedino diboa dindene<o:p></o:p>

  Oñola min miña mese mese<o:p></o:p>

  Na puli nde timbisele oa, masoma e !<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Refrain<o:p></o:p>

  O s'engane mba tobotobo <o:p></o:p>

  (Hi hi, Mbale pon) longe le nde diwo<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  O si nenge mapita o moñ'ami e <o:p></o:p>

  (Son son) Abea mba dube longo<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na puli nde bukate e <o:p></o:p>

  Langwea oa na mba na som<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   Na puli pon nde bukate e <o:p></o:p>

  Langwea oa na mba na som<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  <o:p> </o:p>

  Mba na puli pon nde bukate e e e<o:p></o:p>

  Langwea oa na mba na son<o:p></o:p>

  Na som !!!<o:p></o:p>

  Mba na puli pon nde bukate e e e<o:p></o:p>

  Langwea oa na na soooooommm hm !<o:p></o:p>

  E na som.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  © Mwenge mu lomabe nde na Grace Kama, masoma na mo, dia nongo a si ma lousane bwala! Sinima pe e pongobe nde na mba mene.

  « Iyo a bobe na muna bonamMisono »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :